<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Untitled Document

  

Kaip išsiųsti varžybų ataskaitą iš CGLog programos

 

Varžybų metu QSO registruojami programos vidiniame aplanko "Logs" faile su plėtiniu ".cgl". Tačiau tas formatas netinkamas siųsti Teisėjų kolegijai, nes jame nėra dalyvio duomenų, įskaitos, šaukinio ir kitų duomenų, kuriuos nori gauti varžybų organizatoriai. Jis panaudojamas kuriant standartinės formos (LYTest, Cabrillo, Reg1Test, TACLog) ataskaitų failus, kuriuose jau būna visa reikalinga informacija.

Po varžybų CGLog įvesties lango meniu komanda "Failai>Po varžybų..."

 


atidaro kitą langą:


Jame pasirenkame ataskaitos formatą (visose LY varžybose siūloma rinktis "LYTest" formatą) ir spaudžiame apačios dešinėje esantį mygtuką "Sukurti" arba "Atnaujinti".

Atsivėrusiame lange pažymime įskaitos grupę, jei reikia patiksliname ar papildome informacija kituose laukuose. "Komentarų" lauke galima įrašyti savo pastabas ir komentarus ("soapbox").

Paspaudus "Tęsti" atsivers langas, kuriame matysime sutvarkytą ir paruoštą išsiuntimui ataskaitos tekstą:

 

Jei turime Interneto prieigą galime pabandyti ataskaitą išsiųsti automatiškai. Spaudžiame mygtuką "Išsiųsti":

 

E-pašto lange reikia įrašyti savo E-pašto paslaugų tiekėjo SMTP serverio pavadinimą. Tikslinga siuntimo kontrolės sumetimais kopiją pasiųsti ir sau. Jei reikia, patiksliname TK adresą (kartais jis būna atnaujintas ir nesutampa su programos siūlomu):

 

Jei išsiųsta buvo sėkmingai, ekrane atsiras pranešimas:

 

o priešingu atveju - pranešimas su nurodyta klaidos priežastimi:

 Kai kurie pašto SMTP serveriai (pvz., "Zebra") prisijungiant reikalauja autorizavimo, ir tokiu būdu išsiųsti ataskaitos gali nepavykti. Galima bandyti siųsti įrašius LRMD serverio pavadinimą "www.lrmd.lt" arba "www.qrz.lt". Jei taip ataskaitos išsiųsti nepavyksta, tada jos failą surandame aplanke "Results/XXXXXXX", kur "XXXXXXX" - varžybų data, ir jos failą išsiunčiame naudodami sisteminę E-pašto programą priedo ("attachment") pavidale .