Distancinis antenų komutatorius

Jei atstumas iš radijo kambario iki antenų yra didelis, galima panaudoti šį įrenginį antenoms perjunginėti. Pirmiausiai tai apsimoka  finansiškai, nes koksaliniai kabeliai nėra pigūs.Naudojant kiekvienai antenai  (4-5 antenos) atskirus kabelius, kas gaunasi paskaičiuoti nesunku.

  Duotu atveju naudojamas tik vienas kabelis iki antenų. Jų perjungimas vyksta prie pat antenų.Visas valdymas atliekamas per tą patį vieną kabelį. Tuo būdu atkrinta būtinybė naudoti ir atskirą kabelį antenų komutacijai, nes jis taip pat yra nepigus.

Valdymo kabelis tikrai bus nereikalingas jei panaudosite šią komutacijos sistemą. Čia valdymui naudojama pastovi įtampa, kuri paduodama į centrinę kabelio gyslą. Žemiau aprašyta sistema leidžia vienu kabeliu valdyti penkias antenas.

Komutatoriuje siūstuvo signalas praeina per skiriamąjį kondensatorių C1 ir toliau į antenas.  Valdymo įtampa per filtrą LI, С2, СЗ patenka valdymo schemą. Nesant valdymo įtampos visos relės nemaitinamos ir per kontaktus K3.1 pajunta padėtis N1. Paduodant valdymo įtampas ( čia naudojamos +16 v, +19v, -16v, -19v) K3 sudirbs ir atjungs pirmąją padėtį (turint galvoje, kad relės sudirbimo įtampa <15v).

Padavus valdymo įtampą=+16v per dioda VD1 atsidaro raktas ant VD3 ir VT1.Sudirba K1 ir įjungia padėtį N2. Padavus =+19v  per diodą VD1 atsidaro raktas  VD5, VТЗ и VT2, sudirba K2 ir įjungiama padėtis N3. Tuo metu pasotintas VT2 užšuntuoja perėjimą bazė-emiteris VT1, šis užsidaro . K1 netenka maitinimo, tai yra prie U=+19v sudirba tik K2 relė.

Analogiškai, tik naudojant valdymui neigiamą įtampą, dirba dešinioji ( nuo VD1) schemos dalis.Prie -16v sudirba K4 ir įsijungia padėtis N4, o prie -19v - K5 ir padėtis N5. 

Jei Jūsų relėse kitokios sudirbimo įtampos, tai reikia pakeisti raktų sudirbimo ribas, keičiant stabilitronų VD3, VD5, VD7, VD9 įtampą. Įtampa VD3 ir VD7 turi būti 1...2 V aukščiau sudirbimo įtampos, o įtampa VD5 ir VD9  3v, nei VD3 ir VD7

Dėl valdymo įtampos padavimo į kabelio gyslą TRx išėjimas papildomas šia paprasta schemute.

Detalės

 Relės REV-15.Skiriamieji kondensatoriai turi išlaikyti rektyvinę srovę nemažesnę kaip AD srovė kuri teka kabeliu.Tinka K15U-1, kiti gali būti tipo KM. AD dažnumo droseliai suvynioti ant 30 mm karkasų ir turi po 200vijų PEV-0,36. Pirmos 40 vijų ( nuo kabelio pusės) vyniojamos 1 mm žingsniu, toliau vija prie vijos.Visi diodai kurių tipas nenurodytas ,betkokie lygintuviniai.

Konstrukcija  (LY2BOK varijantas)

Kaip matosi iš nuotraukos komutatorius sumontuotas   LION-B stotelės korpuse. Jis puikiausiai šiam tikslui tiko. Korpuso dangteliai hermetizuoti, beliko tik laisvas skyles šonuose papildomai hermetizuoti ir dėžutė užbaigta.Nepamirškite visą korpusą papildomai nudažyti gerais dažais, kurie pritaikyti lauko sąlygoms.

                

                                                                              Bendras antenų komutatoriaus  vaizdas

 

                                                             

                                                                                        Valdymo schema

Autorius jau naudoja šią sistemą keletą metų. Jokių problemų nebuvo. Naudojamas galingumas 500-900 vatų.

   

Schema rasta DL2KQ namų puslapyje.

 

JUSTINAS LY2BOK