DVIEJŲ  TONŲ  GENERATORIUS SSB SIŪSTUVO LINIJIŠKUMUI  PATIKRINTI

 

                                     

 

                                                                                    Pagal TK5EP

 

                                  

 

 

Šios schemos originalumas: nenaudojamas sinusinės bangos generatorius su tranzistoriumi ar mikroschema, bet naudojamas DDS.  Taip pat nenaudojama jokių  specialių ir brangių komponentų, o tik pigūs, gal net iš turimų atsargų („junk box components“).

PAGRINDINĖS PRIETAISO CHARAKTERISTIKOS:

-          Dviejų tonų generatorius 800 / 1000 Hz arba 400 / 2600 Hz (pasirenkama su trumpikliu).

-          Vieno tono generavimas – 1000 Hz.

-          Reguliuojamas išėjimo lygis apie 100 mV pp, apkrovus 600 Ω. (arba 35,4 mV efektyviosios įtampos,  jei  tonas vienas ir 25,5 mV kai generuojami abu tonai).

-          Spektrinis grynumas nuo 0,3 iki 150 kHz > 50 dB!!!

-          Iškraipymai < 0,01 % (generuojant vieną toną) !!!

-          Maitinamas iš 9 V baterijos. Srovė 7 – 8 mA, garantuojant 50 darbo valandų.

-          Automatinis PTT įjungimas, įjungiant prietaiso maitinimą (numatytas šios galimybės atsisakymas).

Ši schema originaliai aprašyta autoriaus DL7AHN, čia pateikiama kiek patobulinta anglų kalboje. Iš anglų kalbos vertė LY2HT.

 

                

 

VEIKIMO  PRINCIPAS

Generuojant 800 / 1000 Hz, dažnių skirtumas yra 200 Hz arba kartotinis  200 Hz, kai generuojama 400 / 2600 Hz tonai. Taigi signalo generavimas yra max 5 mS. Vadinasi, Eprom turi sekti kreivės pokyčius 5 mS greičiu. Kad schema būtų paprastesnė, Eprom adresuotas binarišku būdu, o programa parašyta atitinkamai. Su 14 bitų dalikliu, taigi dažnis turi būti 3,2768 MHz. Tai yra kvarco rezonatoriaus dažnis. 

Kvarcinis generatorius yra Collpits schema su tranzistoriumi Q1. Kad garantuoti generaciją ir staigią darbo pradžią įjungus maitinimą, gali tekti pakeisti tranzistorių į kitokį (pvz., BC337).

Laikrodžios signalas paduodamas tiesiai į U1 daliklio įėjimą. Nėra čia jokios problemos, kad naudojamas CMOS komponentas, kurio viršutinis ribinis darbo dažnis yra tik 2 MHz: taip netgi geriau, nes CMOS’as negalės, nesugebės prigaminti parazitinių apie 10 mV „spyglių“.

Daliklio išėjimai „vairuoja“ Eprom adresų įėjimus. Eprom 3 išėjimai nuo D0 iki D2 sumuojami, gaunant skaitmeninį išėjimo signalą. D / A konversija (pakeitimas) atliekamas su trimis 1% rezistoriais. Tokio tikslumo mūsų atveju daugiau, nei pakanka. Kiti šalutiniai DDS produktai  nuslopinami iki 35 dB su išėjimo RC filtru. Išėjimo signalo lygis pareguliuojamas su daugiasūkiu potenciometru ir pasiunčiamas į transiverio mikrofoninį įėjimą.

R12 ir Q3 naudojami PTT  įjungimui, kai tik dviejų tonų generatorius įjungiamas. Jei toks sprendimas nepriimtinas, grandinė gali būti pašalinta, o siųstuvas įjungiamas rankiniu būdu.

Schemos ypatybė yra maitinimo šaltinio įjungimas: shemoje junginėjamas neigiamas baterijos polius. NEGALIMA SUJUNGTI baterijos minuso tiesiai su „žeme“, nes generatorius pradės veikti nuolatinai!. Toks sprendimas priimtas, kad pakaktų paprastesnio ir pigesnio jungtuko. Dar vienas jungtukas – Q2, kuris įsisotina vieno tono pozicijoje. Q2 kolektorius panaudojamas prijungti Eprom kojelėms.

Trumpiklis 2-ai ir 23-čiai kojelėms naudojamas pakeisti generuojamiems dažniams: 800 / 1000 Hz arba 400 / 2600 Hz. Pastarieji du dažniai rekomenduoti firmos „Kenwood“ remonto ir derinimo aprašymuose. DĖMESIO! Trumpiklių negalima atsisakyti. Jie turi būti vienoje ar kitoje  padėtyje. Galima juos pakeisti jungtuku.

    Taip pat patariu padaryti dar vieną išėjimą . Tai dėl oscilografo sinchronizacijos. Signalą paimame nuo  CD4020 trečios kojelės,

Vietoje CD4020 galima naudoti rusišką K561IE16.  EPROMUI galima panaudoti  K573RF6A .  Programą įrašiau su TURBO 6 programatoriumi.

 

        

                                    1000Hz                                                             800/1000 Hz                                                            400/2600 Hz

KONSTRUKCIJA

Naudojama aliuminio dėžutė, kuri sutalpintų visas detales. Autorius naudojo 72 X 57,5 X 28 mm korpusą. Spausdintoji plokštė 52 X 52 mm didumo. Maitinimas netiekiamas centrinėje jugtuko padėtyje. Kitose pozicijose generuojami du tonai arba vienas 1000 Hz tonas.  Baterija jungiama prie spausdintos plokštės + ir -.  Negalima baterijos minuso sujungti su „žeme“.

Spausdintos plokštės failą LayOut 5 formate kurį paruošė LY2BOK,  rasite čia: printed board  

Programą dėl Eprom paruošė DL7AHN, ji randama čia:   2tonprom.hex . Ji yra dėl mikroschemų 27C64 ir 27C128. Autorius naudojo dar ir dėl 27C256, bet šiuo atveju reikia 27 kojelę atjungti nuo +5V, o prijungti prie „žemės“.

  Aš panaudojau kažkokio buvusio videomagnetofono TV tiunerio dėžutę. Beveik viskas gerai tiko. Maitinimo laidus išvedžiau į išorę.

                                      

                                              Plokštė                                                                                              Detalių išdėstymas

 

NAUDOJIMAS

Generatorius jungiamas prie SSB transiverio mikrofono įėjimo. Paduodami du tonai ir nustatomas pakankamas signalo lygis. Pernelyg didelis lygis įsotins mikrofono įėjimą, kenkdamas rezultatams.

Nuo antenos lizdo per ateniuatorių ar antenos ekvivalentą prijugiama prie matavimo prietaiso (osciloskopo ar spektro analizatoriaus).

Vaizdas osciloskopo ekrane  turi būti, kaip  9A ir 9c paveiksluose.

Kreivių susikirtimai nulinėje linijoje turi būti labai aštrūs ir preciziški; gaubtinių (LY-kų populiariai vadinamų „gilėmis“, „bulvėmis“) kreivės švarios ir taisyklingos, kaip 9A paveiksle  ir 9c.

KELETAS  TIPINIŲ IŠKRAIPYMŲ TIPŲ:

Permoduliavimas: Kreivių viršūnės yra plokščios ir iškraipytos. 9B vaizdas.

Blogai nuslopintas nešantysis dažnis arba netinkama ramybės srovė:  Neaštrūs kreivių susikirtimai nulinėje linijoje.

Linijiškumo stoka:  Galima rasti abu simptomus ir iškraipytas kreives.

Jei turite spektro analizatorių, jūs galite vizualizuoti signalą. SSB spektras yra apie 2,7 kHz.  

                        

                                                                                                                                                            Toks turi būti

LY2BOK ir LY2HT