ALYTAUS RADIJO MĖGĖJŲ KLUBAS

                                                                                                   

                                         Laisvalaikis paskirtas  “ RADIJUI “               

 

 

     Gal kaip kam atrodys keistas šis straipsnelio pavadinimas. Tačiau taip yra iš tikro, tai žmonės kurie savo visą laisvalaikį yra paskyrę  radijo sportui, radijo įvairioms konstrukcijoms gaminti, na ir paprasčiausiai  dirbti radijo eterio bangomis su tokiais pat radijo mėgėjais iš viso pasaulio.

      Alytaus rajone ir Alytaus mieste yra dvidešimt aštuoni  radijo mėgėjai. Mus visus bendraminčius  jungia  radijo sportas, darbas eteryje.  Tačiau pavieni veikla nėra produktyvi gerais pasiekimais šiame sporte, nors aišku galima siekti ir individualių rezultatų. Dėl to ir buvo nutarta dar sovietiniais laikais įkurti Alytuje kolektyvinę radijo stotį, kurioje galima laisvalaikiu dirbti eteryje,o taip pat supažindinti jaunimą su šia įdomia laisvalaikio forma. Taip  1984 metais pirmą kartą nuskambėjo į eterį Alytaus kolektyvinės radijo stoties šaukinys UK2PBG.

                                                                                        

                                                                                  1984 m

                                                                                   

                                             

                  1984m  UK2PBG kol.stotyje.                                               Darbas eteryje.                                                    Stoties atidarymo proga

 

                                                                                                                                      1989 m

                                                              

                  Pirmi ryšiai su 430MHz 16x5           Svečiuose Vietnamo LR  kar.paj.                 UP1BYY  stoties  kolektyvas

                 antena sėkmingi  LY2BOK                    generolas leit. Zoan Tuė          (stovi) LY2BTO, LY2BIX, (sėdi) LY2OB, LY2BOK 

 

 

Didžiausi šios kolektyvinės stoties entuziastai ir įkūrėjai Tadas Šileikis, Romas Raguckas, Justinas Lukoševičius, Danielius Vasiliauskas, Vidas Kazakevičius ir kt. Laikas bėgo, buvo dalyvauta daugelyje pasaulio, europos ir respublikinio lygio varžybose. Nemažai pasiekta laimėjimų, surinkta įvairių sportinių pergalių trofėjų. Tačiau vėliau respublikoje įvykus nuo mūsų radistų nepriklausomiems įvykiams, darbas radijo stotyje nutrūko. Netekome patalpų ir t.t.  

      1996 metais vėl nutarėm  apsijungti bendram darbui. Buvo nutarta įkurti Alytaus miesto ir rajono radijo mėgėjų klubą. 1996 metais gegužės 17 d. įvyko steigiamasis klubo susirinkimas. Kubui suteikėme vardą “ALFA”. Pavadinimas atėjo į mintį savaime, paėmėm po dvi pirmas raides iš žodžių  ALytaus FAnatai.  

 

                                           

       Vėl kolektyviai kibome į darbus. Įrengėme mėgėjišką retransliatorių, paketinio ryšio serverį ir kitus darbus. Daug laisvalaikio praleido dirbant įvairius darbus  klubo prezidentas Justinas Lukoševičius  LY2BOK , Danielius Vasiliauskas  LY2BIX  kiti.  

Kiekvienais metais klubas  organizuoja vasaros hamfestus kartu su radistų šeimos nariais gamtoje. Tai nuostabus poilsis prie ežero su bendraminčiais atitrūkstant nuo kasdienybės.

 

 

        

                                                                 Alytaus " ALFA " klubo nariai savo  vasaros hamfestuose

 

Paskutiniu laikotarpiu Alytaus radijo mėgėjai intensyviai įsisavina naujas darbo rūšis eteryje. Pagrindinai tai skaitmeniniai metodai panaudojant įvairias kompiuterines programas. Šių darbo rūšių pagalba jau galime netik girdėti korespondentą esantį už daugelio tūkstančių kilometrų, bet jį ir matyti lėtos skleistinės televizijos pagalba, trumpiau SSTV. Šiomis darbo rūšimis jau seniai dirba Alytaus ALFA klubo prezidentas Justinas Lukoševičius  LY2BOK. Tai vienas iš Alytaus radijo konstruktorių.  Pabaigoje norėčiau visiems radistams ir juos prijaučiantiems palinkėti gerų rezultatų radijo sporte,  gaminant įvairias konstrukcijas, “medžiojant” tolimas šalis, vykdant įvairių šalių diplomų sąlygas ir t.t. Sėkmės ir 73 ! 

 

 

 

                                                  ALYTAUS RADIJO MĖGĖJŲ KLUBO  ALFA  NARIAI

 

 

 
1 LY2BOK JUSTINAS LUKOŠEVIČIUS ALYTUS
2 LY2BIX DANIELIUS VASILIAUSKAS ALYTUS
3 LY2BTO VIDAS KAZAKEVIČIUS ALYTUS
4 LY3BR ROMALDAS RAGUCKAS MIKLUSĖNAI
5 LY3BT

    ANTANAS KLAPATAUSKAS  ( S.K. )

MIKLUSĖNAI
6 LY2OB

TADAS  ŠILEIKIS

VILNIUS
7 LY3ND KĘSTAS SMOLSKAS ALYTUS
8 LY2RA  PETRAS JECENKO ALYTUS
9 LY3BFN RIMGAUDAS ŠIDLAUSKAS ALYTUS
10 LY2BGC HERALDAS SINKEVIČIUS ALYTUS
11 LY3NDS STANISLOVAS VILPIŠAUSKAS ALYTUS
12 LY2NQS  DAINIUS  KABAŠINSKAS ALYTUS
13 LY3NEP EDVARDAS DOVYDĖNAS ISPANIJA
14 LY2PJ JONAS BARANAUSKAS ALYTUS
15 LY3NNB VIDMANTAS GAVELIS ALYTUS
16 LY3NPR ROMAS DAMBRAUSKAS ALYTUS
17 LY3NMF JUOZAS VAŠKEVIČIUS ALYTUS
18 LY3FX ALVYDAS BUCEVIČIUS ALYTUS
19 LY3OZ JONAS KIRKLIAUSKAS ALYTUS
20 LY3NFY ROBERTAS KRUKONIS ALYTUS
21 LY2NO PETER SAUNUS DRUSKININKAI
22 LY3SL VALDAS STRAVINSKAS DRUSKININKAI
23 LY2HK ALMANTAS RATKUS DRUSKININKAI
24 LY2KZ VYTENIS ŠČIUČKA            ALYTUS
 

 

                                                         LY2BIX   LY2BOK    LY3ND       LY2BTO

                                                                 

                                                                             Alytaus m. radijo mėgėjų klubo "ALFA " valdyba

 

 

    ALYTAUS MIESTO IR RAJONO RADIJO MEGĖJŲ KLUBO "ALFA" 

ĮSTATAI

 

 

                                                 

 

 

 

                                                          KLUBO NARIŲ  FOTO GALERIJA

 

        

   Klubo ALFA  prezidentas                 Kęstas LY3ND                         Jonas  LY2PJ                            Antanas  LY3BT ( S.K.)

      Justinas  LY2BOK 

            

         Petras  LY2RA                            Vytenis  LY2KZ                        Rimgaudas  LY3BFN                Danielius   LY2BIX

 

      

           Almantas  LY2HK                        Meilutė  LY1FAE                            Romaldas  LY1RR                    Peter   LY2NO

 

               

        Valdas  LY3SL                             Robertas LY3FY                    Dainius   LY2NQS                           Edvardas LY3NEP

 

                          ...                   

             Alvydas LY3FX                   Vidmantas LY2NNB       Heraldas  LY1HS  ex LY2BGC ( S.K )


                                                                 KLUBO VEIKLA

 

                                        Alytaus retransliatorius  R1  ( LY0RAL)  2m FM

 

    Alytaus retransliatoriui panaudota perdaryta r/st. STORNOPHONE 600 . Stotelės siūstuvo galingumas 15 vatų. Tx antena ketvirčio bangos ilgio vertikalas randasi 60m aukštyje virš jūros lygio. Rx antena tokio pačio tipo, ant to pačio stiebo , tik 10m aukščiau. Rx dažnis 145.025mHz, Tx dažnis 145.625mHz. Duplexer'iui panaudoti radijo relinės perdaryti filtrai. Filtrą sudaro  600mm aukščio ir 150mm diametro du rezonatoriai . Duplekseris patalpintas į termostatinę dėžę , kurioje palaikoma pastovi plius 35 laipsnių temperatūra. Stotelę retransliatoriui padovanojo LY3PDS Edmundas, pilnai perdarė į retransliatorių LY3BD Aleksandras, duplekserį padovanojo  LY2IC Vytas, termostatinę dėžę pagamino LY2BOK Justinas ir LY3HH Kazimieras (silent key),  TNX nuo alytiškių.  Ryšys per retransliatorių įmanomas apie 40 km spinduliu apie Alytų.

 

                                                  

 

                                                              Iš tokios stotelės perdarytas Alytaus retransliatorius   R1

 

                                             

   

    HAMFESTAI

 

               1.                      JUNGTINIS  "ALFA" IR "VARPAS" R/MĖGĖJŲ  HAMFESTAS     2004m.

                                

               2.                     ALYTAUS  “ ALFA “   IR  VILKAVIŠKIO   “ VARPAS “   R/MĖG. KLUBŲ HAMFESTAS

                                                                                            PRIE METELIO EŽERO. 2005 M.  

 

          3.                     ALYTAUS  “ ALFA “   IR  VILKAVIŠKIO   “ VARPAS “   R/MĖG. KLUBŲ HAMFESTAS

                                                                                            PRIE METELIO EŽERO. 2006 M.  

 

               4.              ALYTAUS  “ ALFA “   IR  VILKAVIŠKIO   “ VARPAS “   R/MĖG. KLUBŲ HAMFESTAS

                                                                                            PRIE METELIO EŽERO. 2007 M.