Grįžti atgal


Elektroninio pašto konferencijos LY HAM RADIO TAISYKLĖS

(2006-06-01 redakcija)

I. Konferencijos tikslai

LY HAM RADIO yra nemokama elektroninio pašto informacijos ir diskusijų grupė visomis mėgėjiškojo radijo temomis bei šios srities skelbimams.

II. Bendrosios nuostatos

1. Į konferenciją laiškus išsiųsti savarankiškai gali tik joje registruoti dalyviai.

2. Konferencijoje naudotinos lietuvių ir anglų kalbos.
Esant būtinumui pateikti informaciją kuria nors kita užsienio kalba, naudotini lotyniški raidžių simboliai.
Leidžiama naudoti visas mėgėjiškojo radijo santrumpas, Q-kodą, specifinius techninius žymėjimus bei specialius terminus.

3. Siunčiamo laiško dydis neturi viršyti 100 kB.

4. Konferencijoje neleidžiama jokia LR įstatymais draudžiama veika, taip pat necenzūrinių tekstų, piešinių ir pan. naudojimas.

5. Draudžiama:

5.1. Įžeidžiančio turinio laiškai.

5.2. Neatitinkantys konferencijos tematikos laiškai.

5.3. Asmeninio susirašinėjimo ir neinformatyvios replikos, taip pat ilgi ir nereikšmingi laiškai.

5.4. Kito asmens vardu rašyti laiškai.

6. Privaloma:

6.1. Minimalus citavimas, ankstesnių laiškų tarnybinės ir pasikartojančios informacijos pašalinimas.

6.2. Tiksli (atitinkanti laiško turinį) tema.

6.3. Trumpas laiško parašas (nurodant savo vardą ir šaukinį).

6.5. Visuotinai priimtinų elgesio ir etikos normų laikymasis.

III. Konferencijos priežiūra

1. Konferencijos darbą prižiūri moderatorius, kuris nustato visiems dalyviams privalomas vykdyti taisykles ir užtikrina jų laikymąsi. Taisyklių reikalavimų vykdymą užtikrina ir panaudotos programinės priemonės.

2. Siūlymai pakeisti taisykles siunčiami tik moderatoriaus adresu.

3. Paraiškas įtraukti į dalyvių sąrašą tvirtina moderatorius.

4. Nevykdantis taisyklių reikalavimų konferencijos dalyvis gali būti pašalintas iš dalyvių sąrašo be atskiro įspėjimo.

5. Oficialiais moderatoriaus pranešimais laikomi tik "Moderatoriaus" vardu pasirašyti laiškai.

LY HAM RADIO (radio@) moderatorius
LY2BNF, Arminas Samulėnas

Į viršų