Kaip pasigaminti reflektometrą “nieko nedarant”


Tur būt visi sutiks, kad vienas iš populiariausių prietaisų praktikuojančio radijo ryšių mėgėjo veikloje yra SBK matuoklis. Tačiau net ir paprasto SBK matuoklio pagaminimas reikalauja palyginti nemažai darbo. Kadangi tingumas yra progreso variklis, o man ši savybė nėra svetima (hi-hi), tai viena sykį betinginiaujant ir kilo mintis – o ar negalima būtų pagaminti tokį matuoklį sunaudojus minimalų kiekį energijos. Tai kas iš šito išėjo ir pateikiu Jusų teismui. Reikia iš karto pabrėžti, kad šis matuoklis skirtas 75 omų traktui, nes būtent tokiai banginei varžai skirti visi TV instaliaciniai komponentai. Taip pat turiu pasakyti, kad išsamus tyrimas dėl laiko stokos nebuvo padarytas, todėl ši informacija yra daugiau ne praktinio, bet diskusinio pobūdžio.

Taigi, prie reikalo...

Einame į parduotuvę, prekiaujančią TV instaliacinės įrangos komponentais. Aš užėjau į “Lemona” (tai ne reklama, tiesiog kasdien pro ten vaikštau). Apžvelgęs asortimentą, išdėliotą vitrinose, įsigijau tai kas paminėta šiame sąraše (pavadinimai pagal “Lemona” katalogą):


Kryptinis TV atšakotuvas 20 dB     FC-1TAP/20          2 vnt.

Perėjimas F kištukas /F kištukas   AD/F-M:F-M          1 vnt.

Perėjimas BNC lizdas/F kištukas    AD/F-M:BN-F    4 vnt.


Toliau lieka darbas rankomis. Sujungiame atšakotuvų jungtis “OUT” perėjimu F/F.

Ant visų likusių jungčių užsukame perėjimus BNC/F.  Tai kas turėtų gautis, pavaizduota 1 pav. Taip pat sekmingai galima būtų sujungti ir jungtis “IN”, tada laisvos liktų jungtys “OUT”, bet jungti signalo šaltinį prie “OUT” kažkaip neestetiška.


img1


Pav. 1


Toliau viskas paprasta. Prie vieno atšakotuvo jungties “IN” jungiame signalo šaltinį. Reikia turėti galvoje, kad šie atšakotuvai nėra skirti dideliems signalo lygiams, tad apie 0.5 .. 1 W galingumo nereikia viršyti. Prie kito atšakotuvo jugties “IN” jungiame apkrovą. Tuomet pirmojo atšakotuvo išėjime “TAP” turėsime signalą, proporcingą krintančiai bangai (F), o antrojo atsispindėjusiai (R).

F ir R   signalų lygių matavimui eksperimentų metu aš panaudojau dviejų kanalų oscilografą C1-99.

Rezultatas parodytas 2 pav.


img2


Pav. 2

Bandymo sąlygos buvo tokios:

Signalo šaltinis – modernizuota UTB FM radijo stotelė UFT 721.

Galingumas apie 0.5 W.

Dažnis 145.0 MHz.

Apkrova 50 Om / 2 W ekvivalentas HAMEG HZ 22.

Abiejų oscilografo kanalų atlenkimo koeficientas 0.2 V / pad.


Teoriškai turėtų būti SBK=75/50=1.5 .

Išmatavus oscilogramas (matavimas buvo atliktas tiesiog nuotraukoje, programos GIMP priemonėmis, matuota dviguba amplitudinė vertė), gauti tokie rezultatai: AF=880 piks. AR=180 piks.

Išmatuotas SBK=(AF + AR)/(AF - AR)=(880+180)/(880-180)=1.51 Kaip matome, gautas rezultatas neblogai dera su teorine reikšme. Netgi per daug gerai.

Apsukus reflektometrą ir išmatavus oscilogramas buvo gauta SBK=1.92, kas rodo jog simetriškumas nėra geras. Vidutinė SBK reikšmė iš abiejų matavimų yra 1.73 . Iš to galima daryti išvadą, kad norint gauti patikimesnį matuoklį, reikėtų atrinkti iš didesnio atšakotuvų kiekio poras su galimai vienodu ir kuo didesniu kryptingumo koeficientu.

Akivaizdu, kad toks reflektometras prie 0.5 W galingumo lygio netinka matavimams su paprastais diodiniais detektoriais, nes išėjimo įtampų lygiai yra gana maži. Čia jau reikėtų naudoti AD milivoltmetrą, arba gal būt detektorius su charakteristikos idealizavimu operacinio stiprintuvo pagalba.

Dėl gana didelės matavimo paklaidos šis prietaisas nėra labai tinkamas absoliučios SBK reikšmės matavimui, bet visai neblogai gali buti pritaikytas SBK minimizavimui, kai po ranka nėra nieko geresnio.

Darbinis dažnių ruožas, nurodytas ant atšakotuvo korpuso 5 ... 860 MHz, tai leidžia atlikti varžų suderinimo tyrimus plačiajuostėse grandinėse. Reikia manyti, kad HF diapazone maksimalus galingumas bus kiek didesnis, bet atlikti tokius tyrimus autorius neturėjo galimybės.

Norintiems plačiau paeksperimentuoti su šios rūšies kryptiniais atšakotuvais pateikiu piešinėli (pav.3), kuriame pavaizduotas vyniojimo principas.


img3


Pav.3


Feritinės “binoklio” tipo šerdys buvo naudojamos kambarinių televizijos antenų simetrizavimui. Jei pas ką tokia pasiliko neišmesta, galima pabandyti paieškoti.

Plačiau apie šiuos įdomius prietaisus galima paskaityti [1]. Ten pat yra ir kompiuterio programa jų skaičiavimui.


Literatūra:

1. http://michaelgellis.tripod.com/direct.html


  1. LY1CE

Tadas Leškevičius

     

Atgal