Diplomas “Lietuvos Ežerai“

 

Tarptautinis Vietinis Ežero vardas Tiesioginio vanden- Vyresniojo vandentakio  Savivaldybės  QRA WAL Vietovė GPS Aktyvavo
numeris numeris   takio vardas vardas pavadinimas
Šešupės baseinas          
                   
LY-1912 SE-001 Advernų durpynė Bevardis Kiaulupis Šakių r.          
LY-1913 SE-002 Aguonio ež. Bevardis Šešupė Kalvarijos          
LY-1914 SE-003 Aklaežeris Bevardis Rausvė Vilkaviškio r.          
LY-1915 SE-004 Alvito ež. Bevardis Širvinta Vilkaviškio r.          
LY-1916 SE-005 Amalvas Amalvė Dovinė Marijampolės          
LY-1917 SE-006 Armudiškių ež. P-2 Prūdų upelis Kalvarijos          
LY-1918 SE-007 Aukštakalnis Raišupis Rimiečio ež. (Kirsnos) Lazdijų r.          
LY-1919 SE-008 Babrų ež. Sutrė Dovinė Lazdijų r.          
LY-1920 SE-009 Bakšių ež. Bevardis Dovinė Lazdijų r.          
LY-1921 SE-010 Baltabalė Pečiagrinda Dusios ež. (Dovinės) Lazdijų r.          
LY-1922 SE-011 Baltajis Bevardis Kirsna Lazdijų r.          
LY-1923 SE-012 Bartninkų ež. Aista Širvinta Vilkaviškio r.          
LY-1924 SE-013 Bebrinis Menkupių up. Šešupė Kalvarijos          
LY-1925 SE-014 Beržinis Bevardis Prūdų up. Kalvarijos          
LY-1926 SE-015 Beržinis Bevardis Prūdų up. Vilkaviškio r.          
LY-1927 SE-016 Būdviečių ež. Rausvė Šešupė Kalvarijos          
LY-1928 SE-017 Dėliukas Bevardis Rūdinėlis Alytaus r.          
LY-1929 SE-018 Dotamų ež. Dotamas Širvinta Kalvarijos          
LY-1930 SE-019 Dubioji Bevardis Balinė Lazdijų r.          
LY-1931 SE-020 Dumblis Bevardis Raišupis Kalvarijos          
LY-1932 SE-021 Dumblis Raišupis Rimiečio ež. Lazdijų r.          
LY-1933 SE-022 Duobelė Bevardis Dovinė Lazdijų r.          
LY-1934 SE-023 Dunojavas Bevardis Širvinta Vilkaviškio r.          
LY-1935 SE-024 Durpynė Bevardis Juodupė Vilkaviškio r.          
LY-1936 SE-025 Dusia Dovinė Šešupė Lazdijų r.          
LY-1937 SE-026 Epidemis Bevardis Balinė Lazdijų r.          
LY-1938 SE-027 Ežerėbalė Bevardis Nemajūnė Lazdijų r.          
LY-1939 SE-028 Gadeika Sutrė Dusios ež. (Dovinės) Lazdijų r.          
LY-1940 SE-029 Gilioji Simnyčia Simno ež. (Dovinės) Alytaus r.          
LY-1941 SE-030 Giluitis Simnyčia Simno ež. (Dovinės) Alytaus r.          
LY-1942 SE-031 Gilujis Bevardis Balinė Lazdijų r.          
LY-1943 SE-032 Grauželis Bevardis Šešupė Kalvarijos          
LY-1944 SE-033 Gurtiškės ež. R-1 Rimiečio ež. (Kirsnos) Lazdijų r.          
LY-1945 SE-034 Ygla Yglė Amalvė-Šlaventa Marijampolės          
LY-1946 SE-035 Ylelis Ylyčia Dovinė Alytaus r.          
LY-1947 SE-036 Ilgelis Strumbagalvė Kirsna Lazdijų r.          
LY-1948 SE-037 Ivoniškio ež. Bevardis Dovinė Marijampolės          
LY-1949 SE-038 Janavas Bevardis Šešupė Kalvarijos          
LY-1950 SE-039 Juodelis Vyžupis Šešupė Kalvarijos          
LY-1951 SE-040 Juodežeris Bevardis R-1 (Rimiečio ež.,Kirsnos) Lazdijų r.          
LY-1952 SE-041 Jurgežerių ež. Bevardis Š-11 (Šešupės) Kalvarijos          
LY-1953 SE-042 Kalvarijos ež. Bevardis R-1 (Rimiečio ež.) (Kirsnos) Marijampolės          
LY-1954 SE-043 Kampinis Bevardis Šešupė Marijampolės          
LY-1955 SE-044 Karklinė Bevardis Šešupė Šakių r.          
LY-1956 SE-045 Katiliukas Bevardis Dovinė Marijampolės          
LY-1957 SE-046 Kelmavytis Bevardis Šarkyčia Kalvarijos          
LY-1958 SE-047 Kukutis Bevardis Rimiečio ež. (Kirsnos) Lazdijų r.          
LY-1959 SE-048 Kumečių ež. Bevardis Brideikis Vilkaviškio r.          
LY-1960 SE-049 Kvietkinė Bevardis Kirsna Kalvarijos          
LY-1961 SE-050 Leiciškių ež. Bevardis Dovinė Marijampolės          
LY-1962 SE-051 Lilinčia Vaiponė Gasda Marijampolės          
LY-1963 SE-052 Linkių ež. Bevardis Liepsna Vilkaviškio r.          
LY-1964 SE-053 Liudvinavo ež. Bevardis Šešupė Marijampolės          
LY-1965 SE-054 Lukštelis Raišupis Rimiečio ež. Lazdijų r.          
LY-1966 SE-055 Mažųjų Kumečių ež. Bevardis Brideikis Vilkaviškio r.          
LY-1967 SE-056 Miškinis Bevardis Nemajūn Lazdijų r.          
LY-1968 SE-057 Morkiškių ež. V-3 Vilkauja Vilkaviškio r.          
LY-1969 SE-058 Orija Orija Gasda Kalvarijos          
LY-1970 SE-059 Oželių ež. Bevardis Žvirgždė Marijampolės          
LY-1971 SE-060 Ožkabalių ež. Bevardis Aista Vilkaviškio r.          
LY-1972 SE-061 Paežerių ež. Bevardis Šešupė Marijampolės          
LY-1973 SE-062 Paežerių ež. Molupis Vabalkšnė Vilkaviškio r.          
LY-1974 SE-063 Paežerių ež. Kastinė Šeimena Vilkaviškio r.          
LY-1975 SE-064 Palazdijis Raišupis Rimiečia Lazdijų r.          
LY-1976 SE-065 Paliūnų ež. Survė Dusios ež. (Dovinės) Lazdijų r.          
LY-1977 SE-066 Pėčežeris Bevardis Šešupė Kalvarijos          
LY-1978 SE-067 Piliakalnio ež. Bevardis Graužė Kalvarijos          
LY-1979 SE-068 Pivorinė Bevardis Siesartis Šakių r.          
LY-1980 SE-069 Prūdelis Bevardis Šešupė Kalvarijos          
LY-1981 SE-070 Randiškių ež. Mediškė Dusios ež. (Dovinės) Lazdijų r.          
LY-1982 SE-071 Reketijos ež. Reketijos upė Reketija Kalvarijos          
LY-1983 SE-072 Remeikiškių ež. Skriaudupis Šešupė Vilkaviškio r.          
LY-1984 SE-073 Rimietis Kirsna Šešupė Lazdijų r.          
LY-1985 SE-074 Rolių ež. R-1 Rimiečio ež. (Kirsnos) Lazdijų r.          
LY-1986 SE-075 Rudauka Bevardis Šešupė Kalvarijos          
LY-1987 SE-076 Rūdos ež. Rausvė Šešupė Vilkaviškio r.          
LY-1988 SE-077 Rukšnių plynis Bevardis Pūknupis Šakių r.          
LY-1989 SE-078 Salaperaugis Reketija Šelmenta Marijampolės          
LY-1990 SE-079 Salaperaugis Bevardis Reketija Marijampolės          
LY-1991 SE-080 Salinis Raišupis Rimiečio ež. (Kirsnos) Lazdijų r.          
LY-1992 SE-081 Sausininkų ež. Bevardis Širvinta Vilkaviškio r.          
LY-1993 SE-082 Senkutis Sutrė Dusios ež. (Dovinės) Lazdijų r.          
LY-1994 SE-083 Simno ež. Dovinė Šešupė Alytaus r.          
LY-1995 SE-084 Skaisčių ež. Bevardis Gaužė Kalvarijos          
LY-1996 SE-085 Skaisteliai Bevardis Menkupių up. Kalvarijos          
LY-1997 SE-086 Skaisteliai Bevardis Menkupių up. Kalvarijos          
LY-1998 SE-087 Smalinyčia Bevardis Kliaulyčia Lazdijų r.          
LY-1999 SE-088 Šakelis Vyžupis Šešupė Kalvarijos          
LY-2000 SE-089 Šakių ežerėlis Bevardis Jevonis Vilkaviškio r.          
LY-2001 SE-090 Šarkaitis Šarkyčia Šešupė Kalvarijos          
LY-2002 SE-091 Šarkis Šarkyčia Šešupė Kalvarijos          
LY-2003 SE-092 Šukių ež. Bevardis Brideikis Vilkaviškio r.          
LY-2004 SE-093 Šukių ežerėlis Bevardis Brideikis Vilkaviškio r.          
LY-2005 SE-094 Šventežerio ež. Bevardis Šventupė Lazdijų r.          
LY-2006 SE-095 Talaikė P-2 Prūdų up. Vilkaviškio r.          
LY-2007 SE-096 Teizininkų ež. Bevardis Dusios ež. (Dovinės) Lazdijų r.          
LY-2008 SE-097 Teizų ež. Bevardis Dusios ež. Lazdijų r.          
LY-2009 SE-098 Trempinių ež. G-1 Graužė Kalvarijos          
LY-2010 SE-099 Trumpalių ež. Mergutratė Vaiponė Kalvarijos          
LY-2011 SE-100 Varlinis Bevardis Šešupė Kalvarijos          
LY-2012 SE-101 Vasakų ež. Vasakytė Amalvė Marijampolės          
LY-2013 SE-102 Verstaminų ež. Bevardis Balinė Lazdijų r.          
LY-2014 SE-103 Vygris P-2 Prūdų up. Vilkaviškio r.          
LY-2015 SE-104 Zervynas Bevardis Želsvelė Kalvarijos          
LY-2016 SE-105 Žaltytis Žalsvė Šešupė Kalvarijos          
LY-2017 SE-106 Žiūrių ež. Bevardis Šešupė Vilkaviškio r.          
LY-2018 SE-107 Žuvintas Dovinė Šešupė Alytaus r.