Diplomas “Lietuvos Ežerai“

 

Tarptautinis Vietinis Ežero vardas Tiesioginio vanden- Vyresniojo vandentakio  Savivaldybės  QRA WAL Vietovė GPS Aktyvavo
numeris numeris   takio vardas vardas pavadinimas
Lielupės mažųjų intakų          
                   
LY-2150 MA-001 Žvelgaičių ež. Švėtė Lielupė Joniškio r.